SupportOp deze pagina kunt u hulp en tips vinden over het gebruik van de FF-software.
- Lees dit eerst
- FAQ (veel gestelde vragen)
- Downloaden

Lees dit eerst !
Deze support pagina geeft u hulp bij problemen die u ondervindt bij het werken met de FF-software maar ook kunt u hier de nieuwste tips en gebruiksmogelijk-heden voor de software vinden.
Hebt u problemen bij het werken met de FF-software ?
* Lees de handleiding goed door !
De FF-programma's zijn voorzien van een geheel Nederlandstalige handleiding. Deze handleiding is opgemaakt als zogenaamd PDF-bestand. Als u problemen heeft bij het gebruik van deze handleiding klik dan op FAQ voor meer informatie.
* Lees de FAQ (veel gestelde vragen)
Hier vindt u voor 99 % antwoord op uw vragen, m.b.t. de FF-software.
De categorieën bestaan uit:
Installatie
Gebruik
Back-up
Printen
Updates
* U hebt nog geen antwoord op uw vragen en problemen.
Hier kunt u contact met ons opnemen voor extra support.
Let op ! Vanaf 1 januari 2003 wordt er geen support meer gegeven op de versies FFPrint 1 en FFPrint 2. Klik hier voor informatie over updates.
Downloaden
Hier kunt u de laatste versies van handleidingen, symbolen enz. downloaden.
Klik hier voor meer informatie.


FAQ (Veel gestelde vragen)

Installatie:
Vraag: Waar vind ik het serienummer dat ik nodig heb voor de installatie ?
Antwoord: Op de cd-rom zelf is uw gebruikersnaam en uw serienummer gedrukt !

Vraag: Ik heb de module Pictogrammen aangeschaft maar na het installeren zie ik in plaats van pictogrammen alleen maar letters ?
Antwoord: De module Pictogrammen maakt gebruik van een speciaal lettertype met de naam "FFPicto3.ttf". Dit wordt normaal gesproken gekopieerd en geïnstalleerd bij de installatie. Het kan echter voorkomen dat u als gebruiker geen toegangsrechten heeft om lettertypen te installeren. Vraag aan uw systeembeheerder meer rechten of hulp bij de installatie.

Gebruik:
Vraag: Ik zie een geheel witte pagina in beeld en weet niet wat ik moet doen ?
Antwoord: Als u een geheel witte pagina in beeld heeft, wil dit zeggen dat u geen ingevoerde gegevens voor deze pagina heeft. Klik op volgend bord, om verder te bladeren in uw bestand (lijst met gegevens) of klik op "Nieuwe Pagina" in het menu "Bewerken" om een nieuwe blanco pagina aan te maken (voer wel eerst uw gegevens in voordat u deze opslaat).

Vraag: Ik kan een eerder ingevoerd bord niet wissen ?
Antwoord: Om een eerder ingevoerd bord te wissen moet het bord zijn voorzien van een uniek ruimte- of volgnummer. Blader naar het bord dat u wilt wissen, geef het een uniek nummer, sla het op en klik op "Del" om het bord te wissen.

Vraag: De gegevens staan door elkaar en ik kan borden niet meer vinden ?
Antwoord: Het kan soms voor komen dat (bijvoorbeeld bij een stroomstoring of computercrash) dat de database beschadigd is. Klik op "Reorganiseren" in het menu "Bewerken". Vaak lost dit de problemen op !

Back-up:
Vraag: Waar worden de door mij ingevoerde gegevens opgeslagen en hoe maak ik hier een back-up van ?
Antwoord: Al de door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen in een krachtige database. De bestanden hiervan bevinden zich in de directory waar u het programma heeft geïnstalleerd. Afhankelijk van welke programma en welke modules u hebt aangeschaft worden deze in verschillende bestanden opgeslagen.
Voor FFPrint: Alle bestanden met de naam "_RUIMTE*.*"
Voor de module Pictogrammen: Alle bestanden met de naam "_PICTO.*"
Voor FFPhoto: Alle bestanden met de naam "_PHOTO*.*"
Voor FFBHV: Alle bestanden met de naam "_BHV*.*"
("_RUIMTE*.*" betekent alle bestanden waar de tekst _RUIMTE in de naam voorkomt. Bijvoorbeeld het bestand "_RUIMTE.SBV").
Sluit voor een back-up het programma af en kopieer de genoemde bestanden naar een andere directory, bijvoorbeeld een directory met de huidige datum.

Printen:
Vraag: De print voor mijn bord past niet helemaal op de pagina en/of wordt te hoog of te laag afgedrukt.
Antwoord: Dit heeft te maken met de instellingen van uw printer, waarbij er verschillende zaken gecontroleerd moeten worden:
* controleer of de instelling staand of liggend (portrait of landscape) overeen komt met wat u wilt printen.
* controleer of uw printer als papiermaat A4 heeft als u kamer- of pictogramborden print. Vaak staat een nieuwe printer ingesteld op de Amerikaanse papiermaat Letter. Deze is iets kleiner dan A4.
* controleer of uw printer geen extra paginamarges gebruikt. Vaak wordt een printer geprogrammeerd om (bijvoorbeeld voor het printen van briefpapier) extra marges te gebruiken.

Vraag: De kleuren van de print wijken af.
Antwoord: Het komt regelmatig voor dat er kleurelementen (logo, lijnen enz) worden toegevoegd aan de te printen borden. Bij levering van het programma wordt er altijd een kleurenprint meegestuurd. Het kan voorkomen dat u afwijkende kleuren print. Dit heeft te maken met de instellingen van uw printer, waarbij er verschillende zaken gecontroleerd moeten worden:
* controleer of uw printer op "kleur afdrukken" staat.
* zorg dat uw printer in voldoende hoge kwaliteit print (min. 600 DPI).
* controleer uw inktpatronen en vervang deze eventueel.
* stel het kleurprofiel van uw printer in als RGB of als SRGB.

Updates
Vraag: Waar moet ik op letten als ik de update voor FFPrint 3.0 installeer ?

Antwoord:


Downloaden.
Op dit moment zijn er geen handleidingen of nieuwe symbolen beschikbaar voor download.


bovenkant pagina